Läs om våra S.D.E.-hem

Alla våra hem erbjuder den kvalité på vården som du kan förvänta dig från ett S.D.E.-hem. Här arbetar hängiven, välutbildad personal för att erbjuda omsorg på ett professionellt och respektfullt sätt, 24 timmar om dygnet. Här kan du söka och läsa om alla våra hem, och vad de erbjuder.

Medlemsskap

worldinhands

Vi ska lära av varandras goda exempel och dela med oss av våra utmaningar. Vår förhoppning är att vi gemensamt skall hitta de vägar som krävs för att möta behoven för vår åldrande befolkning, idag och i framtiden.

Vårdfilosofi

BLD049464

Kvalitet i livet – För medlemmarna i S.D.E. är det viktigt att varje människa behandlas utifrån sina specifika behov och med utgångspunkt från sin aktuella livssituation. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv och ett gott bemötande.

Över gränserna

european-union-concept

S.D.E. är medlem i E.D.E. som är en internationell sammanslutning av yrkesorganisationer för enhetschefer inom området långtidsvård för äldre personer. Tillsammans representerar föreningen över 9000 europeiska äldreboenden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close