E.D.E

E.D.E’s Styrelse

Jiri Horecky – President

APSS CR
Asociace poskytovatelu socialnich sluzeb CR

Markus Mattersberger – Vice-President

Lebenswelt Heim – Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs

Pascal Champvert – Vice-President

Association des Directeurs au Service des Personnes Âgées

Marko Slavic – Secretary

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Beatrix Kaserer – Treasury

Altenheim “Stiftung Lorenzerhof” casa di riposo

Elena Weber – EB member

ANSDIPP L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario
via Pinzon n.13

Markus Leser – EB member

CURAVIVA.CH

Här kan du hitta detaljerad information om styrelsen och kontaktuppgifter.

Lära av varandra

Europas befolkning blir äldre och äldre och kostnaderna för en högkvalitativ vård och omsorg stiger, oavsett socialpolitiska system och strukturer. Ett medlemskap i E.D.E. utgör en solid plattform för utbyte av idéer, erfarenheter och möjligheter att harmonisera vårdkvalitet. Förhoppningen är att genom ett gränsöverskridande samarbete, där medlemsländerna kan lära av varandra, gemensamt hitta de vägar som krävs, för att möta Europas åldrande befolknings behov idag och i framtiden.

E.D.E.:s främsta mål beträffande äldreomsorgsfrågor:

 

  • Stödja informationsutbytet om nationell utveckling beträffande sociala och medicinska villkor för äldre.
  • Samarbete beträffande rådgivning för äldreomsorgsorganisationer på europeisk nivå.
  • Rådgivning till nationella sammanslutningar av enhetsansvariga inom äldreomsorgen beträffande vård och omsorg av äldre med lätta eller grava funktionshinder.
  • Initiering av internationella forskningsprojekt inom området äldreomsorg.
  • Samordning av nationella sammanslutningars mål och arbete.
  • Organisering av internationella möten, utbildningar och studieresor.

Kompetensutveckling för enhetschefer

Ett av E.D.E.:s mål och syften är att erbjuda enhetschefer inom äldreomsorgen möjlighet till vidareutbildning. Europas framtida utveckling och utbyggnad, i synnerhet den demografiska utvecklingen av äldre och mycket gamla medborgare, förstärker nödvändigheten av träning och vidareutbildning för enhetschefer samt enhetliga utbildningsnormer för blivande enhetschefers kvalifikationer.

E.D.E.:s främsta mål beträffande kompetensutveckling av enhetschefer:

  • Förbättring av enhetschefers sociala arbetsmiljö.
  • Framtagning av en enhetlig standard för professionell utbildning till enhetschefer och en höjning av enhetschefers kompetensnivå

European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly

E.D.E. — European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly, är en europeisk samarbetsorganisation för enhetschefer inom särskilda boenden för äldre. Föreningen bildades 1987 och består idag av 24 nationella medlemsorganisationer från 19 europeiska länder. Tillsammans representerar de över 9000 europeiska äldreboenden.

E.D.E. är en icke vinstdrivande förening som finansieras av medlemsavgifter, EU-bidrag och gåvor/sponsring.

Föreningens officiella språk är engelska och tyska och har sitt säte i Diekirch, Luxemburg.

Informations- och kunskapsutbyte mellan medlemmar

Som medlem i E.D.E. får man tillgång till internationell forskning, andra länders utveckling, mål och framsteg beträffande vård- och omsorgsarbete för äldre. Olika länder har kommit olika långt i sin utbyggnad av äldreomsorg. Som medlem ges man möjlighet att dela med sig av sina samlade erfarenheter och kunskaper.

En annan viktig del är det kulturella utbytet. Europas befolkning är idag inte lika homogen och mer invandring från olika länder är att vänta. Ett medlemskap i E.D.E. är därför viktigt för att öka förståelsen av olika samhällens kultur och etiska koder.

Nationellt eller regionalt nätverk

För att erhålla medlemskap i E.D.E. krävs att en nationell eller regional förening av enhetschefer söker medlemskap. Detta uppmuntrar till nationell samverkan, erfarenhetsutbyte och bildande av egna nätverk utanför sin egen hemkommun. Denna plattform är viktig då enhetschefer delar liknande förutsättningar vad gäller finansiering, demografi, kulturella och politiska riktlinjer och därmed likartade problem. En nationell eller regional sammanslutning har även större kraft att genomföra förändringsarbete och föra dialog med myndigheter och intresseorganisationer.

Representation på europeisk nivå

Om ett medlemsland önskar kan E.D.E. erbjuda stöd för nationella aktiviteter, på en europeisk nivå, genom föreningens kontakter med beslutsfattare, experter och politiker. Innan ett land tar egna initiativ, kan ett medlemsland söka råd och erfarenhetsutbyte från andra medlemsländer som vidtagit, eller är på väg att vidtaga, liknande åtgärder.

När en nationell organisation söker stöd för sina förslag från lokalt eller nationellt politiskt styre, kan E.D.E. spela en viktig roll, genom att försäkra att förslaget även är förankrat på en Europeisk nivå.

E.D.E.:s medlemsländer

Belgien V.D.O.R. – Vereniging van Directeurs van Openbare Rust- en verzoringshuizen
A.D.M.R. – Association des Directeurs de Maisons de Repos

Danmark L.F.D. — Leder Forum Denmark

Estland E.S.J.N. – Association of Directors of Estonian Care Homes

Finland HYVINKÄÄ

Frankrike AD-PA – Association des Directeurs au Service des Persones Âgées
FNADEPA – Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et Services pour Personnes Âgées

Italien A.N.S.D.I.P.P.
BFA/ADSA

Lettland LSAJVA – Latvijas Socialas Aprupes un Rehabilitacijas Instituciju Direktoru Asociacija

Litauen Asociacija Rupensinga Globa

Luxemburg G.R.I.P.A.

Nederländerna V.D.Z. Nederland, Vereniging Directies Zorgsector

Polen OSOiMPSiOZ – Ogolnopolskie Stowarzyszenie Organizatorow i Menedzerow Pomocy Spolecznej i Ochrony Zdrowia

Schweiz ARODEMS (Secretariat)
Berutsverband Sozial — Management bvsm.ch

Serbien AESP-S-RS – Association of Directors of Social Care Institutions of Serbia
Associaton of directors of social institutions of Vojvodina

Slovenien A. S. I. S. – Association of Social Institutions of Slovenia

Sverige S.D.E. – Swedish Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly

Tjeckien A.P.S.S.C.R. – Asociacie Poskytovatelu Socialnich Sluzeb Ceske Rebubliky

Tyskland DVLAB – Deutscher Verband der Leitungskräte von Alten- und Behinderteneinrichtungen

Ungern Magyar Szociális Szervezör Egyesulete

Österrike LHADPÖ – Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs

General Board Members

Belgien                       Jan De Moor (V.D.O.R.)
Jean Liégeois (A.D.M.R.)
Danmark                    Erik Lehm (L.F.D.)
Estland                       Vambola Sipelgas (E.S.J.N.)
Finland                       Arja Kumpu (HYVINKÄÄ)
Frankrike                    Pascal Champvert (AD-PA)
Angela Cluzel (F.N.A.D.E.P.A.)
Italien                        Daniele Raspini (ANSDIPP)
Frau Dr. Irene Morandell (BFA/ADSA)
Lettland                      Vilhelms Zivers (LSAJVA)
Litauen                       Mgr. Angele Bajoriene
Luxemburg                 Jean Bohler (GRIPA)
Polen                          Waclaw Kerpert (OSOiMPSiOZ)
Schweiz                      Enrica Sargenti (ARODEMS)
Carlos Marty
Serbien/Vojevodina     Nenad Ivanisevic (AESP-S-RS)
Serbien                      Jelena Stanic
Slovenien                   Boris Koprivnikar
Sverige                      Erika Lörinczy (S.D.E.)
Tjeckien                     Martin Dürrer
Tyskland                    Martin-Michael Birkholz (DVLAB)
Ungern                       Dir. László Bakonyi (M.S.S.E.)
Österrike                    Mag. Johannes Wallner (LHDAPÖ)

Executive Board Members

Prof. Dr. Wilfried Schlüter (ordförande)             Tyskland
Martin Dürrer (E.D.E. Sekreterare)                   Tjeckien
Boris Koprivnikar (Ledamot)                             Slovenien
Carlos Marty (E.D.E. kassör)                            Schweiz
Jean Bohler (Ledamot)                                     Luxemburg
Gabriele Hartmann (E.D.E. kontorist)                Tyskland

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close