S.D.E

SWEDISH ASSOCIATION FOR DIRECTORS
OF RESIDENTIAL CARE HOMES FOR THE ELDERLY

Europas befolkning blir allt äldre och kostnaderna för en högkvlitativ vård och omsorg stiger, oavsett socialpolitiska system och strukturer. Att ge våra äldre medborgare den vård och omsorg de behöver
är något vi bara kan åstadkomma tillsammans.

S.D.E. utgör en plattform för gränsöverskridande utbyte av idéer, erfarenheter och framsteg beträffande vård- och omsorg av äldre. Genom att lära av varandras goda exempel kan vi hitta vägar för att möta behoven för Europas åldrande befolkning, idag och i framtiden.

Låt oss lära av varandra och arbeta tillsammans!

Tillsammans lyfter vi världens äldreomsorg!

S.D.E. är en ideell förening som vänder sig till enhetschefer för vård- och omsorgsboenden (tidigare kallade särskilda boenden) inom äldreomsorgssektorn, som vill samverka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Med enhetschef avses en person med ansvar för verksamhet, budget och personal.

S.D.E.:s huvudsyfte är att upprätta ett nätverk av chefer för vård- och omsorgsboenden, att representera svensk äldreomsorg internationellt, samt att vara bärare av internationell forskning rörande äldres livsvillkor och sociala situation. S.D.E. ägnar sig uteslutande åt välgörande ändamål.

Läs gärna mer om vår verksamhet och vad vi arbetar för i någon av våra informationsbroschyrer – eller varför inte ladda ned vårt bildspel?

Grundandet av Swedish Association S.D.E.

S.D.E. grundades den 6:e maj 2008, i Kommundelen Brämhult i Borås, Sverige.
Huvudinitiativtagaren till grundandet av S.D.E. är enhetschef Erika Lörinczy för SÄBO Distansgatan 7 samt ordförande i S.D.E., som genom hennes omfattande internationella engagemang, ansåg att det behövs en arena för ett mer storskaligt arbete med äldreomsorgsfrågor för såväl äldres välbefinnade som chefer/personal, vilket är grundidén för S.D.E.

En grupp enhetschefer från Borås och Trollhättan i den dåvarande styrelsen genomförde idén och skapade en svensk association. Arbetet resulterade i föreningens grundande och detta statuerande arbetsdokument.

 

Kortfattat kom vi fram till att:

  • S.D.E. ska arbeta för att främja samarbetet mellan ansvariga chefer för SÄBO för äldre som vill samverka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • S.D.E.:s huvudsyfte är att upprätta ett nätverk av chefer för SÄBO och att representera svensk äldreomsorg internationellt, samt att vara bärare av internationell forskning rörande äldres livsvillkor och sociala situation.
  • Arbetet bedrivs ur perspektiven om äldreomsorgsfrågor, ur ett brett perspektiv, och kompetensutveckling för chefer för SÄBO för äldre.

I och med det konstituerande styrelsemötet den 6:e maj 2008, är S.D.E. en formellt etablerad ideell förening och Sverige har erhållit sin arena för ett storskaligt arbete med äldreomsorgsfrågor, i dess breda bemärkelse, i enlighet med grundidén.

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close